Organizator festivala je omladinsko udruženje “CasCader” Živinice, registrovano za sprovođenje aktivnosti na području cijele Bosne i Hercegovine.

Prvi festival je organizovan u augustu 2021. prve godine na Omladinskoj ljetnoj sceni Grada Živinica uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.

Ovog augusta, na istoj lokaciji i sa istim partnerima organizujemo trodnevni, multimedijalni festival pod nazivom

“CascadAir Short Film Festival”. Zamišljen kao platforma gdje mladi iz svih sfera mogu pokazati svoje umijeće, CascadAir će ove godine okupiti mlade iz regije, Evrope i svijeta u Živinicama na Omladinskoj ljetnoj sceni.

Informacije o uslovima prijave, kriterijima pronađite ovdje a program Festivala ćemo redovno objavljivati na našim Instagram i Facebook profilima.

Za sve informacije i nejasnoće, obratite nam se putem maila: cascaderproduction@gmail.com

PRIJAVA FILMA

Uslovi i odredbe za prijavu filma u takmičarski program 2. CasCadAir SFF-a

(0) Opšte informacije

● 2.CasCadAir Short Film Festival (U daljem tekstu CSFF) će se održati u augustu 2022.godine u Živinicama, Bosna i Hercegovina.
● Prijava na Festival je besplatna
● Konkurs za prijavu filmova u svim kategorijama se otvara 05.04.2022.godine
● CSFF u 2022. godini predstavlja jednu takmičarsku kategoriju:

1. Glavni program CasCader (takmičarski) – kratki film i
2. Revijalni program – dokumentarni, igrani dugometražni i kratkometražni filmovi

(1) Opšti uslovi za prijavu na CSFF

1. Pravo na prijavu filmova za kategoriju «CasCader» imaju svi mladi autori i studenti akademija u dobi između 15 i 35 godina
2. Pravo na prijavu filmova za kategoriju Revijalnog programa imaju svi autori čiji filmovi su namijenjeni temama omladini ili su korisni za zajednicu
3. Pravo na učešće imaju državljani Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta


(2) Specifikacije filma

● Prijavljeni film u svim kategorijama ne smije biti stariji više od 2 godine
● Maksimalno trajanje filma u svim kategorijama je 25 minuta osim u kategoriji Revijalnog pgroama gdje je maksimalno trajanje filma 45 minuta, a minimalno trajanje svih filmova je 5 minute. Ovo pravilo može biti promijenjeno u slučaju da selektori odluče drugačije
● Filmovi koji nisu snimljeni na bosanskom jeziku moraju biti titlovani na bosanski jezik ili se uz film moraju dostaviti titlovi na engleskom i turskom jeziku u prihvatljivom formatu. Nakon dostavljanja prevoda, naši prevodioci će za vas, potpuno besplatno, prevesti Vaš film na bosanski jezik, poslati Vama nazad a Vi isti ubacite u svoj film i kao takvog nam ga dostavite u konačnoj formi.


(3) Način prijave i obaveze aplikanta

1. Filmovi se prijavljuju isključivo putem online aplikacije za prijavu filmova na web stranici www.cascader.ba/festival ili putem FilmFreeWay platforme.

1. Filmovi koji se prilažu uz aplikaciju prilažu se u vidu zaključanog i zaštićenog linka ili u vidu download linka.
2. Filmovi moraju biti raspoloživi u .mp4 ili .mov formatu
3. Trailer filma, ako postoji, može biti na dostupnom i otključanom linku

2. Sve tražene informacije u aplikaciji za prijavu su obavezne

3. Onog momenta kada aplikant podnese prijavu za učešće na Festivalu, te kada prijava bude zaprimljena i registrovana ona više ne može biti povućena što automatski znači da će u slučaju da film bude selektovan isti biti i emitovan

4. Aplikanti nakon ispunjavanja aplikacije za prijavu filmova moraju biti dostupni na email ili bilo koji drugi navedeni kontakt u aplikaciji zbog detaljnije organizacije učešće njihovih filmova na Festivalu

5. Aplikant se obavezuje da će informacije o prijavljenom filmu biti tačne i ispravne, te da će Festivalu staviti na raspolaganje sve potrebne informacije, materijale i druge sadržaje a u svrhu potpune i kompletne prijave

6. Aplikant se odriče prava na naknadu za prikazivanje filma u sklopu CSFF-a te Festival ne ograničava na broj prikazivanja filma u sklopu jednog izdanja

(4) Nagrade

1. Nagrada za najbolji film u selekciji «CasCader» je 100,00 KM
2. Nagrada za najbolji scenarij (statua, zahvalnica)
3. Nagrada za najboljeg glumca (statua, zahvalnica)
4. Nagrada za najbolju glumicu (statua, zahvalnica)
5. Nagrada za najbolju autorsku muziku (statua, zahvalnica)
6. Nagrada publike za najbolji film (statua, zahvalnica)

Napomena: Novčana nagrada dodjeljuje se eventualnim dobitnicima/cama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.


(5) Zatvaranje konkursa

1. Aplikacije za prijavu filmova će se primati do 30.06.2022. godine u redovnom roku za prijavu filmova, te 15.07.2022. godine u dodatnom roku za prijave filmova. U razmatranje neće biti uzete prijave stigle po zatvaranju konkursa kao ni prijave koje ne sadržavaju sve potrebne informacije. Nepotpune aplikacije smatrat će se nevažećim.

2. Svi autori čiji su filmovi selektovani za takmičarski program Omladinskog Film Festivala Sarajevo, biće posebno i dodatno kontaktirani od strane programske službe Festivala sa ciljem rješavanja daljih logističkih i tehničkih detalja oko samog učešća na Festivalu

3. CSFF zadržava pravo izmjena i dopuna odluka o selekciji filmova te da bez bilo kakvog obrazloženja izmjeni ili dopuni ovaj konkurs ili listu selektovanih filmova

4. Aplikanti se obavezuju na tajnost informacija razmijenjenih u zvaničnim korespondencijama sa predstavnicima CSFF-a te se obavezuju da iste neće plasirati trećim licima.


(6) Objava rezultata konkursa

1. Imena filmova i autora koji su izabrani za takmičarske selekcije biće zvanično objavljena najkasnije 15 dana prije održavanja CSFF-a, dok će autori o istome biti objavljeni maksimalno 50 dana od dana zatvaranja konkursa. Dodjela nagrada će se obaviti na ceremoniji zatvaranja Festivala.


(7) Završne odredbe

1. CSFF zadržava pravo izmjene svih stavki konkursa bez prethodne najave
2. Sve izmjene će biti objavljene naknadno
3. Festival će sve prikupljene informacije koristiti isključivo za svrhe organizacije Festivala i iste neće djeliti sa trećim licima.